Šlapacie káry v parku

Oznamujeme rodičom a deťom, že  počas víkendov je možnosť požičiať si v parku šlapacie káry pre deti.

Stánok so šlapacími kárami bude umiestnený v parku pri vchode od domova dôchodcov

Prevádzkové hodiny: piatok 15:00 - 19:00, sobota 14:00 - 17:00, nedeľa 15:00 - 19:00.