Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky 2017

Oznámenie o stategickom dokumente