Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Profil mestskej časti

Mestská časť Košice – Barca

 

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice
Región: Abovský
IČO: 00 691 003
DIČ: 2021186838
Rozloha: 1792 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1215
Starosta: František Krištof

 

Demografia

Počet obyvateľov k 31.12.2016 – spolu: 3 556
Muži: 1 822
Ženy: 1 734

 

Občianska a technická vybavenosť

 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské odbytové stredisko
 • Predajňa nepotravinárskeho tovaru
 • Predajňa pohonných látok
 • Obchodný dom Fresh
 • Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel
 • Penzión
 • Bankomat
 • Lekárne a výdaj liekov
 • Samostatné ambulancie praktického lekára pre dospelých
 • Samostatné ambulancie praktického lekára stomatológa
 • Telocvičňa
 • Futbalové ihrisko
 • Pošta
 • Verejný vodovod
 • Verejná kanalizácia
 • Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
 • Rozvodná sieť plynu
 • Vlaková zástavka
 • Knižnica
 • Základná škola
 • Materská škola
 • Stredná odborná škola Veterinárna
 • Liečebno – Výchovné sanatórium

                     

Ulice v Barci a jej časti

Obec sa podľa ľudového podania delí na tieto časti: Tatry, Habeš, Dilkoš, Boľarov, Červená Turňa, Ončadomky, Ortáš, Mačací kút, Valal, Malá Barca, Svetlá Pusta, samota Valaliky (od 1. 1. 1997 odčlenená od Barce k Valalikom) a Nový Jarek.
Kataster obce meria 464 hektárov, z toho je 433 hektárov ornej pôdy. Hranice mestskej časti Košice- Barca však nezodpovedajú v plnom rozsahu katastrálnym hraniciam.

Súčasné názvy ulíc v Barci

 • Abovská,
 • Andraščíkova,
 • Bahýľova,
 • Barčianska,
 • Berzeviczyho,
 • Bielych albatrosov,
 • Borodáčova,
 • Bronzová,
 • Cínova,
 • Cirbusovej,
 • Červený rak,
 • Čkalovova,
 • Fándlyho,
 • Gavlovičova,
 • Hečkova,
 • Horovova,
 • Hraničná,
 • Chrómová,
 • Janitorova,
 • K letisku.
 • Kapustná,
 • Kostrova,
 • Krátka,
 • Kubíková,
 • Ľanová,
 • Matičná,
 • Medená,
 • Močiarna,
 • Mosadzná,
 • Námestie mladých poľnohospodárov,
 • Niklova,
 • Ovocná,
 • Platinova,
 • Podnikateľská,
 • Pokojná,
 • Poničanova,
 • Pri pošte,
 • Pri salaši,
 • Pri vagovni,
 • Pri železničnej stanici,
 • Radlinského,
 • Rusnákova,
 • Strieborná,
 • Svetlá,
 • Svetlá Pusta,
 •  Teplého,
 • Tešedíkova,
 • Timravy,
 • Titánová,
 • Turnianska,
 • Ulica Osloboditeľov
 • Vozárová,
 • Zborovjanova,
 • Zemianska,
 • Zichyho
 • Zinková

Mapa MČ Košice - Barca: http://www.e-obce.sk/obec/kosice-barca/mapaobce.html

Search