Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Rozpočet

 Schválený rozpočet 2020

 

 Návrh rozpočtu 2020

 

 Schválená 1. úprava rozpočtu 2019

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2019

Monitorovacia správa 2019

 

Záverečný účet 2018

MONITOROVACIA SPRÁVA ROZPOČTU 2018

 

NÁVRH 2. ÚPRAVY ROZPOČTU 2018

 

 

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2018

Záverečný účet 2017

Rozpočet 2018

 
 

Návrh 3. úpravy rozpočtu 2017

 

Návrh rozpočtu 2018

 

Monitorovacia správa 2017

 

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2017

 

Záverečný účet 2016

 

Návrh 1. úpravy rozpočtu

 

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2016

 
 
 

Návrh rozpočtu 2017

 

Záverečný účet 2015

 

Schválený rozpočet 2016

 

Návrh rozpočtu 2016

 
 

Monitorovacia správa 2015

 

Úprava rozpočtu 

 

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2015

 

Záverečný účet 2014

 

Schválený rozpočet 2015

 

Návrh rozpočtu 2015

 

Monitorovacia správa 2014

 

Úprava rozpočtu 2014

 

Záverečný účet 2013

 

Schválený rozpočet na rok 2014

 

ROZPOČET 2014 - NOVÝ NÁVRH

 

NÁVRH 3. ÚPRAVY ROZPOČTU 2013

 

ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA K 30.06.2013 A NÁVRH 1. ÚPRAVY

 

ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2013

 
ÚPRAVA ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA 
 
ÚPRAVA ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA 
 

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA K 31.7.2011 A NÁVRH 1. ÚPRAVY

 

Search