Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Úradné hodiny

Úradné hodiny 

Stránkové dni Úradné hodiny
Pondelok 07.00 – 15.00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 07.00 – 17.00 hod.
Štvrtok 07.00 – 12.00 hod.
Piatok 07.00 – 12.00 hod.

 

Žiadame občanov o dôsledné dodržiavanie hore uvedených úradných hodín. Predídete tým oneskorenému vybavovaniu agendy zo strany mestskej časti.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že mimo stránkových dní a úradných hodín vybavujú zamestnanci mestskej časti Vaše podania a záležitosti.

 

UPOZORNENIE:

- prihlasovanie a odhlasovanie pobytu občanov - trvalý a prechodný pobyt

- overenie listín v slovenskom a českom jazyku

- overenie podpisov

najneskôr 30 minút pred koncom úradných hodín. 

 

 

 

 

 


 

Search