Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Uznesenia miestneho zastupiteľstva

 2018 -

Uznesenia zo 7. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  11.12.2019

Uznesenia zo 6. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 18.09.2019

Uznesenia z 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   26.06.2019

Uznesenia zo 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 19.06.2019, 26.06.2019 

Uznesenia z 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   24.04.2019

Uznesenia z 2. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   27.02.2019

Uznesenia z ustanovujúceho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Barca z                28.11.2018

 

2014 - 2018

Uznesenia z 21. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   19.09.2018

Uznesenia z 20. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   20.06.2018

Uznesenia z 19. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   18.04.2018

Uznesenia z 18. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   21.02.2018

Uznesenia zo 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 13.12.2017

Uznesenia zo 16. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 20.09.2017

Uznesenia z 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   28.06.2017

Uznesenia zo 14. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 03.05.2017

Uznesenia z 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   08.03.2017

Uznesenia z 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   14.12.2016

Uznesenia z 11. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   21.09.2016

Uznesenia z 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   22.06.2016

Uznesenia z 9. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca     27.04.2016 

Uznesenia z 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca     17.02.2016

Uznesenia zo 7. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   09.12.2015

Uznesenia zo 6. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   23.09.2015

Uznesenia z. 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   01.07.2015

Uznesenia z 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    06.05.2015

Uznesenia z 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    04.03.2015

Uznesenia z ustanovujúceho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca z               03.12.2014

 

2010 - 2014

Uznesenia z 23. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  10.09.2014

Uznesenia z 22. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  11.06.2014 

Uznesenia z 21. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  12.03.2014

Uznesenia z 20. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  26.02.2014

Uznesenia z 19. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  15.01.2014

Uznesenia z 18. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  04.12.2013

Uznesenia zo 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 30.10.2013

Uznesenia zo 16. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 20.09.2017

Uznesenia z 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   26.6.2013

Uznesenia zo 14. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 30.04.2013

Uznesenia z 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   06.03.2013

Uznesenia z 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   19.12.2012

Uznesenia z 11. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   14.11.2012

Uznesenia z 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   12.09.2012

Uznesenia z 9. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca     13.06.2012

Uznesenia z 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca     14.03.2012

Uznesenia zo 7. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   14.12.2011

Uznesenia zo 6. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   26.10.2011

Uznesenia z 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca     21.09.2011

Uznesenia zo 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   22.06.2011

Uznesenia z 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca    30.03.2011

Uznesenia z 2. mimoriadneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca                19.01.2011

Uznesenia z ustanovujúceho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca                  15.12.2010

Search