Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 

 

2018 -

Zápisnica zo 6. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca      18.09.2019

Zápisnica z 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca         26.06.2019

Zápisnica zo 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca     19.06.2019 a 26.06.2019

Zápisnica z 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca     24.04.2019

Zápisnica z 2. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca     27.02.2019

Zápisnica z ustanovujúceho miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  28.11.2018

 

2014 - 2018

Zápisnica z 21. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   19.09.2018

Zápisnica z 20. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   20.06.2018

Zápisnica z 19. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   18.04.2018 

Zápisnica z 18. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   21.02.2018

Zápisnica zo 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 13.12.2017

Zápisnica zo 16. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 20.09.2017

Zápisnica z 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   28.06.2017

Zápisnica zo 14. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 03.05.2017

Zápisnica z 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  08.03.2017

Zápisnica z 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  14.12.2016

Zápisnica z 11. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  21.09.2016

Zápisnica z 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  22.06.2016

Zápisnica z 9. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    27.04.2016

Zápisnica z 8. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    17.02.2016

Zápisnica zo 7. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  09.12.2015

Zápisnica zo 6. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  23.09.2015

Zápisnica z 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    01.07.2015

Zápisnica z 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    06.05.2015

Zápisnica z 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    03.04.2015

Zápisnica z 2. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    21.01.2015

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutie Mestskej časti Košice - Barca 03.12.2014

 

2010 - 2014

Zápisnica z 23. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    10.09.2014

Zápisnica z 22. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    11.06.2014

Zápisnica z 21. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    12.03.2014

Zápisnica z 20. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca     26.02.2014

Zápisnica z 19. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca     15.01.2014 

Zápisnica z 18. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca     04.12.2013

Zápisnica zo 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   30.10.2013

Zápisnica zo 16. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   2.10.2013

Zápisnica z 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    26.06.2013

Zápisnica zo 14. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  30.04.2013

Zápisnica z 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    06.03.2013

Zápisnica z 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    19.12.2012

Zápisnica z 11. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    14.11.2012

Zápisnica z 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    12.09.2012

Zápisnica z 9. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca     13.06.2012

Zápisnica z 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca     14.03.2012

Zápisnica zo 7. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   14.12.2011

Zápisnica zo 6. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   26.10.2011

Zápisnica z 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca     21.9.2011

Zápisnica zo 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   22.06.2011

Zápisnica z verejného zhromaždenia 13.04.2011

Zápisnica z 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca    30.03.2011

Mimoriadne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca 19.01.2011

Ustanovujúce zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca 15.12.2010

 

 

 

Search