Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

      volebné obdobie 2018 - 

 

      volebné obdobie 2015 - 2018

       zverejňované od volebného obdobia 2013 - 2015

 

 

 

 

Search