Copyright 2019 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Zasadnutia miestneho zastupiteľstva

1. Pozvánka na 15. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 

2. Pozvánka na 16. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 

3. Pozvánka na 17. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 

4. Pozvánka na 18. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 

5. Pozvánka na 19. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

6. Pozvánka na 20. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 

7. Pozvánka na 21. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 

8. Pozvánka na 22. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

9. Pozvánka na  23. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

10. Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

11. Pozvánka na mimoriadne 2. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca

12. Pozvánka na 3. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca na 1. polrok 2015

13. Pozvánka na 4. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

14. Pozvánka na 5. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca na 2. polrok 2015

15. Pozvánka na 6. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

16. Pozvánka na 7. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca na 1. polrok 2016

17. Pozvánka na 8. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barc

18. Pozvánka na 9. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

19. Pozvánka na 10. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstvaMestskej časti Košice Barca na 2. polrok 2016

20. Pozvánka na 11. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca na 1. polrok 2017

21. Pozvánka na 12. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 

22. Pozvánka na 13. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

23. Pozvánka na 14. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca

Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca na 2. polrok 2017

24. Pozvánka na 15. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

25. Pozvánka na 16. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

26. Pozvánka na 17. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca na 1. polrok 2018

27. Pozvánka na 18. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

28. Pozvánka na 19. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

29. Pozvánka na 20. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca na 2. polrok 2018

30. Pozvánka na 21. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca

1. Pozvánka na 2 zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca

2. Pozvánka na 3. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 

3. Pozvánka na 4. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca

4. Pozvánka na 5. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca

 

 

 

 

Search