logo

Thursday 24th of January 2019

RSS Aktuality

Rezervácie

január 2019
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zverejnenie zámeru prenájmu pozemku

Mestská časť Košice - Barca v súlade s ust. §9 ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov zverejňuje zámer dať do podnájmu nehnuteľnosť: parcela registra C č. 514/6, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 100 m2,  vedený na LV 1942, k.ú. Barca za účelom zriadenia prevádzky rýchleho občerstvenia a poskytovania gastronomických služieb na dobu cca 20 rokov pre K&T GASTRO s.r.o.

Zámer zverejnený 15.08.2018

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Barca na rokovaní dňa 19.9.2018 prijalo nasledovné uznesenie: TU

Verejné obstarávanie


Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca.
Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.
Tel.: 055-72 62 411, 0907 941 945, 0910 909 443. Email: mubarca@barca.sk
Kontakt na spravcu webu: webmaster@barca.sk
Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.