Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Ambulancia všeobecného lekára

MUDr. Zlata Antalová
Abovská 89
040 17 Košice – Barca


Telefónny kontakt: 055-685 55 10

Otváracie hodiny

 
Pondelok 07:30 – 09:30 10:30 – 13:00 (LPK)*
Utorok 07:30 – 12:30
Streda 07:30 – 12:30
Štvrtok 08:30 – 11:00 13:00 – 16:00
Piatok 07:30 – 12:30

*LPK – Lekárska posudková komisia

Search