Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Podateľna

Prízemie miestneho úradu

Vybavuje: Lucia Brečková
Tel.: 055-72 62 411


Úradné hodiny podateľne:

Úradné hodiny podateľne

 
Pondelok 07:00 – 15:00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 07:00 – 17:00 hod.
Štvrtok 07:00 – 12:00 hod.
Piatok 07:00 – 12:00 hod.

 

Search