Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Pošta

Pošta Košice 17 (Barca)
Abovská 30
040 17 Košice – Barca


Telefónny kontakt: Tel.: 055/685 52 94

Otváracie hodiny

 
Pondelok 07:30 – 18:00
Utorok 07:30 – 18:00
Streda 07:30 – 18:00
Štvrtok 07:30 – 18:00
Piatok 07:30 – 18:00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

 

Slovenská pošta oznamuje, že v čase  od 01.07.2019 do 31.08.2019 sú zmenené hodiny pre verejnosť.

Pondelok - Piatok            09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00

Sobota, Nedeľa                zatvorené

Search