Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Prednostka miestneho úradu Mestskej časti Košice - Barca

PhDr. Mária Kmecová

tel.: 055-726 24 13

mob.: 0910 90 94 43

email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, miestny úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

Prednosta miestneho úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Prednosta miestneho úradu sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva s hlasom poradným.

 

Search