logo

Saturday 23rd of June 2018

Rezervácie

jún 2018
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rozpočet mestskej časti

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA K 31.7.2011 A NÁVRH 1. ÚPRAVY

Príjmy

Výdavky

Sumarizácia programového rozpočtu k 31.07.2011 A NÁVRH 1. ÚPRAVY

Sumarizácia návrhu programového rozpočtu pre rok 2012 - 2014

Záverečný účet 2011 sumarizácia

 

2. ÚPRAVA ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA 

2. úprava rozpočtu - rok 2012

2. úprava rozpočtu - rok 2012 - výdavky

 

3. ÚPRAVA ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA 

3. úprava rozpočtu - rok 2012 - príjmy

3. úprava rozpočtu - rok 2012 - výdavky

3. úprava rozpočtu - rok 2012 - sumarizácia

 

ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA NA ROK 2013

Rozpočet 2013 - príjmy

Rozpočet 2013 - výdavky

Rozpočet 2013 - sumarizácia

Schválený Rozpočet 2013 - sumarizácia

Schválený Rozpočet 2013 - príjmy

Schválený Rozpočet 2013 - výdavky

 

ROZPOČET MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - BARCA K 30.06.2013 A NÁVRH 1. ÚPRAVY

1. úprava rozpočtu 2013 - komentár

1. úprava rozpočtu 2013 - príjmy 

1. úprava rozpočtu 2013 - výdavky

1. úprava rozpočtu 2013

Monitorovacia správa 2013

 

NÁVRH 3. ÚPRAVY ROZPOČTU 2013

3. úprava rozpočtu 2013

3. úprava rozpočtu 2013 - príjmy

3. úprava rozpočtu 2013 - výdavky 

3. úprava rozpočtu 2013 - sumarizácia

 

ROZPOČET 2014 - NOVÝ NÁVRH

Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Barca na roky 2014 - 2016 - nový návrh

Rozpočet 2014 - nový návrh - príjmy

Rozpočet 2014 - nový návrh - výdavky

Rozpočet 2014 - nový návrh - sumarizácia 

 

Schválený rozpočet na rok 2014

Rozpočet 2014 - príjmy

Rozpočet 2014 - výdavky

Programový rozpočet 2014

Sumarizácia rozpočtu 2014

 

Záverečný účet 2013

Záväzky k 31.12.2013

Hodnotiaca správa 2013

Príjmy k 31.12.2013

Sumarizácia k 31.12.2013

Výdavky k 31.12.2013

Rezervný fond a fond opráv k 31.12.2013

Sociálny fond k 31.12.2013 a Sociálny fond pre rok 2014 /návrh/

Stav dlhovej služby k 31.12.2013

 

1. úprava rozpočtu 2014

1. úprava rozpočtu 2014 - príjmy

1. úprava rozpočtu 2014 - sumarizácia

1. úprava rozpočtu 2014 - výdavky

 

Monitorovacia správa 2014

Čerpanie k 30.06.2014 - príjmy

Čerpanie k 30.06.2014 - sumarizácia

Čerpanie k 30.06.2014 - výdavky

Monitorovacia správa rozpočtu 2014

 

Návrh rozpočtu 2015

Návrh rozpočtu 2015 - príjmy

Návrh rozpočtu sumarizácia

Návrh rozpočtu 2015 - výdavky

Návrh rozpočtu 2015

 

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 - príjmy

Schválený rozpočet 2015 - sumarizácia

Schválený rozpočet 2015 - výdavky

Schválený rozpočet 2015 

 

Záverečný účet 2014

Bankové úvery 2014

Bilancia aktív a pasív zmenšene

Finančný majetok

Mestská časť Košice - Barca

Spis majetku

Záväzky k 31.12.2014

Fond opráv

Hodnotiaca správa 2014

Rezervný fond

Sociálny fond

Stav dlhovej služby k 31.12.2014

Záverečný účet 2014 prvá strana

Záverečný účet 2014 príjmy

Záverečný účet 2014 sumarizácia

Záverečný účet 2014 výdavky

Správa nezávislého audítora

 

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2015

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2015 - príjmy

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2015 - sumarizácia

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2015 - výdavky

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2015

 

1. úprava rozpočtu 

1. úprava rozpočtu 2015 - výdavky

1. úprava rozpočtu 2015 - príjmy

1. úprava rozpočtu 2015 - sumarizácia

 

Monitorovacia správa 2015

Čerpanie k 30.06.2015 - príjmy 

Čerpanie k 30.06.2015 - výdavky

Čerpanie k 30.06.2015 - sumarizácia

Monitorovacia 2015

 

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2015

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2015

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2015 - príjmy 

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2015 - výdavky

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2015 - sumarizácia

 

Návrh rozpočtu 2016

Návrh rozpočtu 2016 - príjmy

Návrh rozpočtu 2016 - výdavky

Návrh rozpočtu 2016 - sumarizácia

Rozpočet 2016 - návrh

 

Schválený rozpočet 2016

Programový rozpočet

Schválený rozpočet 2016 - príjmy

Schválený rozpočet 2016 - výdavky

Schválený rozpočet 2016 - sumarizácia

 

Záverečný účet 2015

Bilancia aktív a pasív

Bankové úvery

Bilancia aktív a pasív

Bilancia AP

Pohľadávky k zú

Súpis majetku k ZÚ 2015

Záväzky  k 31.12.2015

Fond opráv

Príjmy k 31.12.2015

Rezervný fond

Sociálny fond

Stav dlhovej služby k 31.12.2015

Sumarizácia k 31.12.2015

Výdavky k 31.12.2015

Záverečný účet - hodnotiaca správa 2015

Záverečný účet 2015

 

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2016

Bilancia 1. úpravy 2016

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2016

Rozpočet 2016 čerpanie k 30.04.2016 - návrh 1. úpravy - príjmy

Rozpočet 2016 čerpanie k 30.04.2016 - návrh 1. úpravy - výdavky

Rozpočet 2016 čerpanie k 30.04.2016 - návrh 1. úpravy - sumarizácia

 

Monitorovacia správa 2016

Čerpanie k 30.06.2016 - príjmy

Čerpanie k 30.6.2016 - sumarizácia

Čerpanie k 30.06.2016 - výdavky

Monitorovacia správa 2016

 

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2016

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2016 - príjmy

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2016 - sumarizácia

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2016 - výdavky

Návrh 2. úpravy rozpočtu 

 

Návrh rozpočtu 2017

Návrh programového rozpočtu 2017

Návrh rozpočtu 2017 príjmy

Návrh rozpočtu 2017 sumarizácia

Návrh rozpočtu 2017 výdavky

 

Návrh 1. úpravy rozpočtu

Bilancia 1. úpravy 2017

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2017 - príjmy

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2017 - sumarizácia

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2017 - výdavky

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2017

 

Záverečný účet 2016

Bankové úvery 2016

Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív a pasív - prvá strana

Finančný majetok 2016

Súpis majetku Mestskej časti Barca

Záväzky k 31.12.2016

Fond opráv

Hodnotiaca správa 2016

Príjmy 2016

Rezervný fond

Sociálny fond

Stav dlhovej služby k 31.12.2016

Sumarizácia 2016

Výdavky 2016

Záverečný účet 2016- prvá strana

 

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2017

Bilancia 2. úpravy rozpočtu 2017

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2017 - príjmy

Navrh 2. úpravy rozpočtu 2017 - sumarizácia

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2017 - výdavky

Návrh 2. úpravy rozpočtu 2017

 

Monitorovacia správa 2017

Čerpanie k 30.06.2017 - príjmy

Čerpanie k 30.06.2017 - sumarizácia

Čerpanie k 30.06.2017 - výdavky

Monitorovacia správa 2017

 

Návrh rozpočtu 2018

Návrh programového rozpočtu 2018

Návrh rozpočtu 2018 - príjmy

Návrh rozpočtu 2018 - sumarizácia

 

Návrh 3. úpravy rozpočtu 2017

Bilancia 3. úpravy rozpočtu 2017

 

Návrh 3. úpravy rozpočtu 2017 - sumarizácia

Návrh 3. úpravy rozpočtu - výdavky

Návrh 3. úpravy rozpočtu 2017

 

Rozpočet 2018

Programový rozpočet 2018

Rozpočet 2018 príjmy

Rozpočet 2018 sumarizácia

Rozpočet 2018 výdavky

 

Záverečný účet 2017

Záverečný účet 2017 1

Záverečný účet 2017 2

Plnenie programového rozpočtu MČ KE - Barca 2017

Bilancia aktív a pasív rok 2017

 

Návrh 1. úpravy rozpočtu 2018

Návrh 1. úpravy rozpočtu - 1

Návrh 1. úpravy rozpočtu - 2

 

Schválená 1. úprava rozpočtu 2018

Verejné obstarávanie


Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca.
Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.
Tel.: 055-72 62 411, 0907 941 945, 0910 909 443. Email: mubarca@barca.sk
Kontakt na spravcu webu: webmaster@barca.sk
Design by: joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.