Copyright 2019 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Uznesenia miestneho zastupiteľstva

 1. Uznesenia z ustanovujúceho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca                  [15.12.2010]
 2. Uznesenia z 2. mimoriadneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca                [19.01.2011]
 3. Uznesenia z 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca [30.03.2011]
 4. Uznesenia zo 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [22.06.2011]
 5. Uznesenia z 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [21.09.2011]
 6. Uznesenia zo 6. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [26.10.2011]
 7. Uznesenia zo 7. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [14.12.2011]
 8. Uznesenia z 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [14.03.2012]
 9. Uznesenia z 9. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [13.06.2012]
 10. Uznesenia z 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [12.09.2012]
 11. Uznesenia z 11. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [14.11.2012]
 12. Uznesenia z 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [19.12.2012]
 13. Uznesenia z 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [06.03.2013]
 14. Uznesenia zo 14. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [30.04.2013]
 15. Uznesenia z 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   [26.6.2013]
 16. Uznesenia zo 16. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [25.09.2013]
 17. Uznesenia zo 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [30.10.2013]
 18. Uzesnenia zo 18. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [04.12.2013]
 19. Uznesenia z 19. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   [15.01.2014]
 20. Uznesenia z 20. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  [26.02.2014]
 21. Uznesenia z 21. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  [12.03.2014]
 22. Uznesenia z 22. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 11.06.2014 
 23. Uznesenia z 23. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 10.09.2014
 24. Uznesenia z ustanovujúceho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca z 03.12.2014
 25. Uznesenia z 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 04.03.2015
 26. Uznesenia z 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 06.05.2015
 27. Uznesenia z. 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 01.07.2015
 28. Uznesenia zo 6. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 23.09.2015
 29. Uznesenia zo 7. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 09.12.2015
 30. Uznesenia z 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 17.02.2016
 31. Uznesenia z 9. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 27.04.2016 
 32. Uznesenia z 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 22.06.2016
 33. Uznesenia z 11. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 21.09.2016
 34. Uznesenia z 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 14.12.2016
 35. Uznesenia z 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 08.03.2017
 36. Uznesenia zo 14. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 03.05.2017
 37. Uznesenia z 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 28.06.2017
 38. Uznesenia zo 16. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 20.09.2017
 39. Uznesenia zo 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 13.12.2017
 40. Uznesenia z 18. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 21.02.2018
 41. Uznesenia z 19. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 18.04.2018
 42. Uznesenia z 20. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 20.06.2018
 43. Uznesenia z 21. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 19.09.2018
 44. Uznesenia z ustanovujúceho zastupiteľstva MČ Košice Barca z 28.11.2018
 45. Uznesenia z 2. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 27.02.2019
 46. Uznesenia z 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 24.04.2019

Search