Copyright 2020 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Všeobecne záväzné nariadenia

 
 1. Všeobecne záväzné nariadenie o vlajke a erbe
 2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných preistranstvách Mestskej časti košice - Barca počas volebnej kampane
 3. Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Barca č. 1/2015 zo dňa 23.09.2015 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne záväzných nariadení
 4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Košice - Barca 
 5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko na území Mestskej časti Košice - Barca 
 6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o podmienkach držania psov na území Mestskej časti Košice - Barca 
 7. Pravidlá prenajímania nehnuteľného majetku Mestskej časti Košice - Barca 
 8. Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Barca č. 1/2010 Trhový poriadok pre trhoviská a príležitostné trhy v Mestskej časti Košice - Barca 
 9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2005 o udeľovaní verejných ocenení Mestskej časti Košice - Barca 
 10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2004 zo dňa 31.3.2004 o prenajímaní bytov a o pravidlách pre prideľovanie bytov v obytných domoch v Mestskej časti Košice - Barca 
 11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 zo dňa 16. decembra 2004 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2004 o prenajímaní bytov a o pravidlách pre prideľovanie bytov v obytných domoch v Mestskej časti Košice - Barca 
 12. Všeobecné záväzné nariadenie o referende
 13. Všeobecné zaväzné nariadenie o organizácií miestneho referenda

Search