Copyright 2019 - Oficiálna stránka Mestskej časti Košice - Barca. Mestská časť Košice - Barca, Abovská 32, 040 17 Košice - Barca. IČO: 00691003, DIČ: 2021186838, Číslo účtu Prima banka Slovensko: 0427702001/5600.

Zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva

 1. Ustanovujúce zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca [15.12.2010]
 2. Mimoriadne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Barca [19.01.2011]
 3. Zápisnica z 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Barca [30.03.2011]
 4. Zápisnica z verejného zhromaždenia [13.04.2011]
 5. Zápisnica zo 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   [22.06.2011]
 6. Zápisnica z 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca     [21.9.2011]
 7. Zápisnica zo 6. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   [26.10.2011]
 8. Zápisnica zo 7. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   [14.12.2011]
 9. Zápisnica z 8. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca     [14.03.2012]
 10. Zápisnica z 9. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca     [13.06.2012]
 11. Zápisnica z 10. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   [12.09.2012]
 12. Zápisnica z 11. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   [14.11.2012]
 13. Zápisnica z 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   [19.12.2012]
 14. Zápisnica z 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   [06.03.2013]
 15. Zápisnica zo 14. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [30.04.2013]
 16. Zápisnica z 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    [26.06.2013]
 17. Zápisnica zo 16. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  [2.10.2013]
 18. Zápisnica zo 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca  [30.10.2013]
 19. Zápisnica z 18. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    [04.12.2013]
 20. Zápisnica z 19. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca    [15.01.2014 ]
 21. Zápisnica z 20. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   [26.02.2014]
 22. Zápisnica z 21. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca   [12.03.2014]
 23. Zápisnica z 22. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [11.06.2014]
 24. Zápisnica z 23. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [10.09.2014]
 25. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutie Mestskej časti Košice - Barca [03.12.2014] 
 26. Zápisnica z 2. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [21.01.2015]
 27. Zápisnica z 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca [03.04.2015]
 28. Zápisnica z 4. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca / 06.05.2015/
 29. Zápisnica z 5. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca/ 01.07.2015/
 30. Zápisnica zo 6. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca / 23.09.2015/
 31. Zápisnica zo 7. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca /09.12.2015/
 32. Zápisnica z 8. zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca / 17.02.2016/
 33. Zápisnica z 9. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca / 27.04.2016/
 34. Zápisnica z 10. zasadnutia miestneho zastupitelstva Mestskej časti košice - Barca / 22.06.2016/
 35. Zápisnica z 11. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej čsti Košice - Barca 21.09.2016
 36. Zápisnica z 12. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 14.12.2016
 37. Zápisnica z 13. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 08.03.2017
 38. Zápisnica zo 14. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 03.05.2017
 39. Zépisnica z 15. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 28.06.2017
 40. Zápisnica zo 16. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 20.09.2017
 41. Zápisnica zo 17. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Barca 13.12.2017
 42. Zápisnica z 18. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 21.02.2018
 43. Zápisnica z 19. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 18.04.2018 
 44. Zápisnica z 20. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 20.06.2018
 45. Zápisnica z 21. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 19.09.2018
 46. Zápisnica z ustanovujúceho miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 28.11.2018
 47. Zápisnica z 2. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 27.02.2019
 48. Zápisnica z 3. zasadnutia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Barca 24.04.2019

Search